ظرف مربا خوری کد HK-56 مجموعه 3 عددی به همراه قاشق