محافظ برق کامپیوتر و لوازم خانگی ایفورت (EFFORT) مدل 6 خانه 3 متری E6000