کابل ایئه،کابل hdmi پی نت،کابل ورژن 2،کابل اچ دی ام آی پی نت،hdmi pnet،hdmi ver2.0 p-net،hdmi 4k،کابل hdmi pnet،نمایندگی پی نت در قم،پخش محصولات پی نت،ایئه 1.5