کابل دو سر USB3.0،کابل دوسر USB3.0 1.5 متر،لینک USB3.0،تاجر24،پخش لوازم جانبی،Link usb3.0