کابل دیتا و شارژ اندروید VERITY مدل 3138 سبز پاستلی