کابل هارد اکسترنال USB3.0 ایفورت (EFFORT) طول 30 سانتی متر